Pasted Graphic page0_3

Popis lokality

Domky jsou situovány ve správním území obce Popovičky, která leží nedaleko sjezdu Exit 11 sjezd Jesenice z dálnice D1 ve směru Praha-Brno ( exit D1 je cca 1.5km od lokality). Lokalita leží na vedlejší silnici spojující obce Průhonice a Velké Popovice. 
Domky se nacházejí na pozemku s výhledem na zeleň a krajinu. 
Lokalita se vyznačuje rychlou dostupností do centra Prahy (cca 9 km t.j.15 minut autem). a nákupního centra v Průhonicích (5-10min). 
Správní území Popovičky se skládá ze dvou katastrálních území Popovičky (143 ha) a Chomutovice (376 ha), se třemi sídly - Popovičky s 26, Chomutovice s 83 a Nebřenice s 11 obyvateli (v k.ú. Chomutovice). Všechny tři části jsou od sebe vzdáleny cca 2,5 km.

page0_2
page0_3

Základní statistické údaje
Počet částí: 3
Katastrální výměra: 519 ha  (143 + 376 ha)
Počet obyvatel: 155   (k 1.1. 2001)
Z toho v produkt. věku: 89
Průměrný věk: 43.8
Hustota obyvatelstva: 29.86 obyv./km2
Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano
Elektro: Ano

Pasted Graphic


Občanská vybavenost

Základní občanská vybavenost ve všech sídlech je minimální. Obce patřily až do 24. 11. 1990 pod původní střediskovou obci Dobřejovice, která byla vybrána za sídlo trvalého významu s obytnou funkcí. Tím se bohužel vysvětluje nedostatek občanské vybavenosti, inženýrských sítí, sportovních a rekreačních ploch atd., protože investice byly soustředěny do Dobřejovic, na úkor okolních obcí.

Obce mají nedokončenou splaškovou kanalizaci i vodovod. 

Děti jezdí do školy do sedm kilometrů vzdálených Velkých Popovic a do Říčan. Školka je umístěna v Modleticíchích.

Další prvky občanské vybavenosti

-  Obchod se smíšeným zbožím díky blízkým nákupním  střediskům v Průhonicích (Makro, Hypernova) zanikl.
-  Hostinec s restaurací v Popovičkách.
-  Hasičská zbrojnice v Chomutovicích.
-  Ordinace lékaře v místě není. Občané jezdí do Velkých Popovic.
-  Sportovní zařízení je minimální. V plánu je výstavba   golfového hřiště v Nebřenicích. V Chomutovicích je na návsi tenisový kurt (nohejbalové hřiště). V Popovičkách je jezdecký klub.




Dopravní spojení


Odkaz na portál DP Praha :

http://www.dp-praha.cz/cz/index.htm

Odkaz na jízdní řády Popovičky, Chomutovice, Nebřenice :

http://www.dp-praha.cz/jrportal/StopList.aspx?t=1&mi=15&n=11


Pasted Graphic 3