Pasted Graphic page0_3


Rodinné domy:
Solitér (1x)
Řadový dům se dvěmi jednotkami (2x)
Řadový dům se třemi jednotkami (3x)
Celkem 14 domů

Pasted Graphic 2

Projekt 1 samostaného rodinného domu a 13 řadových domů na pozemku cca 12.000m2 v atraktivní lokalitě. 
Domy mají vybudované veškeré inženýrské sítě, veřejné osvětlení a komunikace. 
Každá bytová jednotka má vlastním pozemek o velikosti od 420m2 až po 1200m2. 
Lokalita a vybudovaná infrastruktura umožňujé pohodlné bydlení městského typu při zachování zdravého a moderního způsobu života s možností odpočinku na vlastní zahradě nebo v okolní přírodě a zároveň umožňuje rychlé spojení do centra resp. centra kompletních obchodních služeb v Průhonicích.

Pasted Graphic 1